Posts

Today I read

MySQL best practices

Tình đầu!

Cậu sinh viên - sắp bị "đuổi."

Gã người Nhật và những câu chuyện tình.

Kinh nghiệm thực hiện Khóa luận Tốt nghiệp

frontend-grunt-tasks

A failed dream but will make me stronger.

Green Summer 2013

Ice Bucket Challenge